Strona główna
O nas
Produkty
Galeria
Publikacje
Kontakt
Strona główna

Dlaczego asfalt naturalny?

Mieszanki asfaltowe produkowane z domieszką asfaltu naturalnego, który działa jak „modyfikator”, cechuje:

·      Wysoka odporność na starzenie

·      Wysoka odporność na deformacje

·      Wysoka odporność na spękania

·      Wysoka odporność na zmęczenie

·      Stosunkowo szybkie osiąganie wysokich wytrzymałości po wbudowaniu

·      Wysoka siła z jaką bitum przywiera do materiału skalnego

·      Łatwiejsza wbudowywanie i zagęszczanie mieszanek

·      Wyższy komfort jazdy i bezpieczeństwa

1.     duża równość

2.     przyczepność

3.     cicha nawierzchnia

Gdzie stosować asfalt naturalny

Z uwagi na swoją wysoką odporność mieszanki z domieszką asfaltu naturalnego doskonale sprawdzają się do zastosowania w tych miejscach, w których wykonanie napraw wiązałoby się z dużymi kosztami lub utrudnieniami zarówno dla użytkowników jak i wykonawców. Do tych zastosowań należą:

·       nawierzchnie na obiektach (jako warstwa wiążąca i ochronna oraz jako ścieralna)

·       nawierzchnie w tunelach (jako warstwa wiążąca oraz jako warstwa ścieralna)

·       Skrzyżowania i ronda na ciągach prowadzących ruch ciężkich samochodów(jako warstwa wiążąca oraz jako warstwa ścieralna)

·       Skrzyżowania i ronda na głównych ciągach komunikacyjnych w centrach miast (jako warstwa wiążąca oraz jako warstwa ścieralna)

·       Zatoki autobusowe

·       Parkingi dla samochodów ciężarowych

·       Nawierzchnie na stacjach benzynowych

·       Nawierzchnie w magazynach

·       pasy startowe

·       drogi kołowania

·       płaszczyzny postojowe na lotniskach

Asfalt TRYNIDAD ze względu na niską temperaturę topnienia ca.95 stopni Celsjusza nadaje się do mieszanek asfaltobetonu. Dzięki domieszkom z afaltu TRYNIDAD dodawanych do mieszanki, można stosować bardziej miękkie asfalty (lepsza odporność na działanie niskich temperatur) a uzyskiwana odporność na koleinowenie będzie taka sama jak przy stosowaniu asfaltów twardych

Zyski dla środowiska naturalnego z zastosowania domieszek z asfaltu naturalnego

·       Dostępność naturalnych zasobów jest ograniczona -(ochrona zasobów naturalnych)
Koszty ropy naftowej ciągle rosną jak również zapotrzebowanie na paliwa oraz inne wyroby ropopochodne stale rośnie. Skutkuje to rozwojem technologii, które „wyciskają” ile się da z ropy i już niewiele materiału pozostaje do przerobienia na asfalty. Niektóre rafinerie zaprzestały produkcji asfaltów.

·       Wzrastające obciążenie środowiska emisją CO2 (zmiany klimatyczne + opłaty za emisję CO2)
Ten temat będzie coraz mocniej obecny w prawodawstwie EU, co jest wynikiem przyjęcia strategii 20/20 czyli do roku 2020 emisja CO2 powinna zostać ograniczona w całej EU o 20%

·       Zapobieganie kosztom składowania   
To również jest związane z dyrektywami odnośnie Ochrony Środowiska

·       rosnące ceny energii i surowców (ekonomiczność)

Asfalt naturalny „ w normach ‛‛

EN13108
EN 13108 - 1         Beton asfaltowy
EN 13108 - 2         Beton asfaltowy z przeznaczeniem do wykonania cienkich warstw
EN 13108 - 3         Asfalt miękki
EN 13108 - 4         Beton asfaltowy wałowany na gorąco (HRA)
EN 13108 - 4, Aneks B    Asfalt natruralny
EN 13108 - 5         mastyks grysowy SMA
EN 13108 - 6         matyks asfaltowy
EN 13108 - 7         beton asfaltowy porowaty
EN 13108 - 8         Reclaimed asphalt

Co to jest asfalt naturalny i skąd pochodzi?

Asfalty naturalne powstają w procesie długotrwałego wypływu ropy naftowej na powierzchnię (ulepszone zostają w wyniku oddziaływania tlenu); są to lotne składniki ropy naftowej w połączeniu z dodatkami w postaci sedymentów i/lub popiołu wulkanicznego. Asfalt naturalny występuje w przyrodzie na ogół w pobliżu złóż ropy naftowej w postaci:

- złoża bitumiczne - o zawartości 55-98% czystego asfaltu

- skał bitumicznych - najczęściej są to wapienie, dolomity, czasem piaskowce, skały o porowatej strukturze nasycone asfaltem. Jego zawartość to 10-15% objętości czystego asfaltu.

Asfalt naturalny jest zbyt twardy, by mógł być stosowany jako samodzielne lepiszcze. Stosuje się go jako dodatek do asfaltów ponaftowych w ilości 1-10% w celu poprawienia ich własności.

Wydobywa się go między innymi z jezior asfaltowych które są własnością przedsiębiorstw państwowych, znajdują się one w Brighton, La Brea i w Trynidadzie.

Miejsca wydobycia asfaltu naturalnego to: Szwajcaria, USA, Syria, Albania i Trynidad.

 

Opis: pitchlake

 

Części składowe asfaltu naturalnego Trynidad:

 

- 54% czysty asfalt

- 46% części mineralne

 

Proces przygotowania surowego asfaltu naturalnego Trinidad

- po wydobyciu, asfalt zostaje podgrzany do 165°C

- asfalt zostaje zmiękczony

- woda zawarta w urobku asfaltu naturalnego wyparowuje

- zanieczyszczenia obce są wychwytywane przez sita i pozostaje Trinidad Epuré  (epuré = fr. oczyszczony)

- rozlewanie Trynidad Epuré do beczekhttp://www.richard-seaman.com/Travel/TrinidadAndTobago/Trinidad/PitchLake/index.html

http://cudaswiata.pl/ameryka_poludniowa/jezioro_asfaltowe.html

http://www.drogi.dobre-filmy.com/jezioro-asfaltowe.html
Strona głównaO nasProduktyGaleriaPublikacjeKontakt